informacja COVID- 19

Z uwagi na liczne ograniczenia swobód, wolności i praw wprowadzone przez organy administracji publicznej w związku z obowiązywaniem stanu epidemii, prosimy o wyrozumiałość i pełną współpracę w organizacji spotkań w siedzibie kancelarii.
Zachęcamy do odbywania spotkań za pośrednictwem bezpiecznych środków komunikowania się na odległość, nastawionych na zapewnienie Państwu najszerszej możliwej poufności, przestrzegania tajemnicy zawodowej oraz obrończej.
Jesteśmy zobligowani do zastrzeżenia, że stawienie się w siedzibie w kancelarii jest rejestrowane i organy administracji publicznej, w szczególności organy ochrony sanitarno-epidemiologiczne, w przypadku objęcia któregokolwiek z uczestników spotkania przymusową kwarantanną będą zwracać się żądaniem ujawnienia faktu odbycia bezpośredniego spotkania wraz z Państwa podstawowymi danymi osobowymi.
Z uwagi na powyższe prosimy także o wyrozumiałość w zakresie liczby osób obsługujących Państwa w trakcie spotkań. Fizyczna obecność pracowników w siedzibie kancelarii jest ograniczona do niezbędnego minimum. Prosimy o nieprzybywanie do siedziby kancelarii przed umówioną godziną, aby umożliwić personelowi dokonanie niezbędnej dezynfekcji. Kawę, herbatę i inne napoje będziemy serwować wyłącznie na wyraźne życzenie, aby możliwie skrócić czas spotkań oraz zminimalizować ryzyko zakażenia. Po przyjściu do Kancelarii prosimy od razu skorzystać ze środka dezynfekującego, umiejscowionego przy wejściu, a dokumenty – w miarę możliwości – podpisywać własnym długopisem. Zalecamy wyposażenie się w maseczki ochronne zasłaniające usta lub poproszenie personel Kancelarii o wydanie maseczki jednorazowej. Możemy zażądać zdjęcia maseczki na czas sprawdzenia tożsamości oraz poprosić o weryfikację temperatury ciała.
Zapraszamy do udziału w webinarach organizowanych dla każdego klienta niezależnie. Webinary nastawione są na zapewnienie Państwu najszerszej możliwej poufności, przestrzegania tajemnicy zawodowej oraz obrończej. Dlatego w webinarze bierzemy udział wyłącznie my i Klient, co gwarantuje komfort rozmowy i możliwość bardziej swobodnego omówienia wybranych zagadnień, dotykających bezpośrednio Państwa, z uwzględnieniem specyfiki Państwa sytuacji.

Powrót