CMS

Sektor IT, cyberbezpieczeństwo i ochrona informacji

background

Wierzymy w innowacje. Nie ma dzisiaj bardziej innowacyjnego sektora niż sektor IT, dla którego udzielamy kompleksowej pomocy prawnej. Cyberprzestępczość, IT compliance, wirtualne media, czy najlepsze produkty software’owe. Prawnicy Kulpa Kozak uczestniczyli w wielu sprawach, projektach i transakcjach obejmujących świadczenie pomocy prawnej dla tego sektora.

  • Obsługi incydentów oraz identyfikacji i zgłaszania poważnych incydentów

  • Obsługujemy spory z zakresu IT, zapewniamy bieżące doradztwo, umożliwiające podejmowanie szybkich decyzji gospodarczych w kwestiach prawa własności intelektualnej

  • Przygotowujemy analizy i opinie prawne oraz szkolenia z zakresu m.in. legalności korzystania z oprogramowania, nabycia majątkowych praw autorskich i praw do utworów zależnych w kontekście wyjścia z sytuacji vendor lock-in, czy świadczenia usług cloud computing

  • Reprezentujemy klientów przed organami do spraw cyberbezpieczeństwa w postępowaniach kontrolnych oraz w sprawach nakładania kar administracyjnych za naruszenie przepisów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

  • Sporządzamy opinie prawne poświęcone szczegółowym zagadnieniom pojawiającym się na gruncie stosowania prawa autorskiego w praktyce

  • Prowadzimy specjalistyczne szkolenia i warsztaty z zakresu prawa autorskiego, własności przemysłowej i prawa nowych technologii, czy z obszaru cyberbezpieczeństwa

Zapraszamy do kontaktu. Wyślij do nas wiadomość: