CMS

Transakcje M&A i obsługa spółek

background

Prawnicy Kulpa Kozak uczestniczyli w wielu skomplikowanych i precedensowych transakcjach i projektach fuzji i przejęć.

  • Przygotowanie do sprzedaży biznesu poprzez badanie stanu prawnego zwieńczone podsumowaniem w postaci raportu vendor legal due diligence, jak i kompleksowa obsługa nabycia (przejęcia kontroli kapitałowej) nad targetem

  • Doradztwo na każdym etapie organizacyjnym procesu sprzedaży biznesu (Heads of Terms, Letter of Intent, Non Disclosure Agreement, Investment Memorandum, Process Letter)

  • Ustalenie pożądanych celów, przygotowanie i wdrożenie kompleksowej strategii negocjacyjnej odzwierciedlonej w podstawowej dokumentacji transakcyjnej (SPA, APA)

  • Obsługa prawna procesu pozyskaniu finansowania i negocjacje umów dotyczących finansowania

  • Negocjacje porozumień typu joint venture, umów inwestycyjnych czy umów pomiędzy wspólnikami (SHA)

  • Przygotowanie i obsługa zgromadzeń spółek kapitałowych i bieżące doradztwo z zakresu prawa spółek handlowych

  • Kompleksowa obsługa procesów akwizycji, łączenia, podziału i przekształceń, procesów restrukturyzacyjnych (aspekty korporacyjne, podatkowe, pracownicze i regulacyjne)

Zapraszamy do kontaktu. Wyślij do nas wiadomość: