CMS

Spory korporacyjne i doradztwo dla menadżerów

background

Dbamy o bezpieczeństwo prawne i harmonijne stosunki w ramach relacji wewnątrz spółek. Kiedy stosunki te szwankują, dokładamy starań, żeby rozwiązać je w sposób najmniej dotkliwy dla biznesu.

  • Obrona przed szantażem korporacyjnym oraz reprezentacja w toku postępowań sądowych w związku z zaskarżaniem uchwał organów spółek, a także składem personalnym zarządów

  • Prowadzenie sporów powstałych pomiędzy wspólnikami, pomiędzy organami, a także między organami a wspólnikami spółki, prowadzenie sporów związanych z wypłatą dywidendy, likwidacją czy rozwiązaniem spółki

  • Obsługa procesu finansowanie wewnątrzgrupowego z kapitału właścicielskiego

  • Doradztwo związane z kompleksowym przeprowadzaniem audytów finansowych, umów z audytorami, compliance i roszczeń

  • Osobiste doradztwo dla menedżerów polis typu D&O, kontraktów menedżerskich, umów o współpracy, czy pakietów świadczeń związanych z pełnioną funkcją, prawem nieuczciwej konkurencji, ochroną własności intelektualnej w kontraktach menedżerskich

  • Spory związane z udzieleniem absolutorium, odwołaniem, czy wypowiedzeniem umów na podstawie których członek zarządu pełni swoją funkcję

Zapraszamy do kontaktu. Wyślij do nas wiadomość: