CMS

Prawo medyczne

background

Jednym z kluczowych sektorów rynku, dla którego udzielamy kompleksowej pomocy prawnej, jest sektor medyczny i ochrony zdrowia. Prawnicy Kulpa Kozak uczestniczyli w wielu projektach obejmujących świadczenie pomocy prawnej dla tego sektora.

  • Finansowanie oraz fuzje i przejęcia podmiotów leczniczych (mergers & acquisitions)

  • Kompleksowa reprezentacja lekarzy, personelu medycznego i właścicieli podmiotów leczniczych w postępowaniach cywilnych, karnych i dyscyplinarnych, poprzedzone wspólnym opracowaniem strategii ochrony procesowej

  • Wprowadzenie niezbędnych procedur minimalizujących ryzyko wystąpienia odpowiedzialności karnej, cywilnej lub dyscyplinarnej podmiotów leczniczych

  • Szyte na miarę i dopasowane do konkretnych potrzeb szkolenia zamknięte, również w trybie on-line, z zakresu karnoprawnej i majątkowej odpowiedzialność lekarzy i personelu medycznego, praw pacjenta, zasad przyjmowania pacjentów małoletnich i ubezwłasnowolnionych, czy zasad wyrażenia skutecznej zgody pacjenta

  • Ochrona przed nieuczciwą konkurencją w ochronie zdrowia

  • Ochrona dobrego imienia, reputacji i renomy podmiotów leczniczych

Zapraszamy do kontaktu. Wyślij do nas wiadomość: