CMS

Prawo karne i karne gospodarcze

background

Sprawy karne, karne gospodarcze i sprawy karne skarbowe stanowią jeden z filarów specjalizacji i know-how Kulpa Kozak. Nasze kompetencje wynikają z bogatego doświadczenia i praktycznej znajomości działania sądów i organów ścigania. W wielu prowadzonych przez nas sprawach, często o precedensowym i skomplikowanym charakterze, zarzuty przedstawiono kilkudziesięciu osobom. 

 • prowadzenia w ramach zorganizowanej grupy przestępczej działalności maklerskiej bez zezwolenia oraz oszustw na kwotę około 18 milionów złotych,

 • korupcji przy przetargach dla Poczty Polskiej przy zamówieniach publicznych o wartości około 30 milionów złotych,

 • wyprowadzenia środków ze spółek celowych funduszy inwestycyjnych w łącznej wysokości około 40 milionów złotych,

 • udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której członkom zarzucono obrót narkotykami i czerpanie korzyści z cudzego nierządu,

 • zabójstwa,

 • spowodowania pożaru kompleksu hotelowego i spowodowania zagrożenia dla mienia w wielkich rozmiarach,

 • powoływania się na wpływy w instytucjach państwowych w zamian i przyjęcie korzyści majątkowych w kwocie pół miliona złotych,

 • wręczania korzyści majątkowych funkcjonariuszom publicznym,

 • dotyczących wyprowadzenia ze spółki znacznych środków pieniężnych wskutek przełamania zabezpieczeń e-mail spółki i przekazania jej kontrahentowi nowego rachunku bankowego do rozliczeń,

 • doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem nabywców instrumentów finansowych emitowanych przez spółkę akcyjną poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru i możliwości wywiązania się z umów opcji sprzedaży zawieranych za pośrednictwem domu maklerskiego i innych doradców finansowych,

 • spowodowania wypadków komunikacyjnych ze skutkiem śmiertelnym,

Zapraszamy do kontaktu. Wyślij do nas wiadomość: