CMS

Mateusz Olewiński

adwokat – procesualista, od początku kariery zawodowej specjalizuje się w prawie procesowym. Reprezentuje klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców przed Sądem Najwyższym, sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed organami administracji publicznej, organami regulacyjnymi, jak i sądami administracyjnymi. Uczestniczy w budowaniu wielowątkowych strategii procesowych w sprawach skomplikowanych, często o precedensowym charakterze. Z powodzeniem prowadzi również sprawy karne zarówno jako obrońca, jak i pełnomocnik osób pokrzywdzonych przestępstwem.

 • CMS

  Przez ponad 5 lat pracował w dziale postępowań sądowych, arbitrażu i mediacji jednej z renomowanych warszawskich kancelarii, gdzie uczestniczył w prowadzeniu licznych sporów gospodarczych o wielomilionowej wartości przedmiotu sporu

 • CMS

  Współautor powstałej pod redakcją profesora Marka Wierzbowskiego monografii dotyczącej odpowiedzialności biegłego rewidenta

 • CMS

  Panelista podczas konferencji organizowanych z udziałem Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

 • CMS
  Aplikacja Adwokacka w Warszawskiej Izbie Adwokackiej
 • CMS
  Adwokat - członek Izby Adwokackiej w Warszawie
 • CMS
  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył z wyróżnieniem (summa cum laude)

W pracy biegle posługuje się językiem angielskim

Test talentów Instytutu Gallupa – Clifton Strengths (wcześniej znanego jako Clifton StrengthsFinder) mierzy obecność 34 cech zwanych talentami.
1. Responsibility, 2. Deliberative, 3. Harmony, 4. Analytical, 5. Learner, 6. Restorative, 7. Individualization, 8. Input, 9. Relator, 10. Intellection.

Miłośnik literatury klasycznej. Fan gier planszowych, siatkówki i tenisa ziemnego.