CMS

bezpieczeństwo i wolność

Nasze wartości przybliżają czego nasi klienci, jak i my sami możemy i powinniśmy od siebie oczekiwać.
Dzięki tym wartościom jesteśmy pewni wartości porad i rekomendacji, których udzielamy klientom. I wiemy, że nasza praca ma kapitalny sens.
Jak my rozumiemy te wartości na co dzień?

 • Wolność jako wartość jest dla nas bezcenna. Zarówno ta „pozytywna” – „wolność do”, która przejawia się w przekonaniu, że „jestem wolnym człowiekiem, kiedy mogę coś zrobić i w jakiś sposób się zachować”, jak i ta „negatywna” – „wolność od”, która zasadza się na stwierdzeniu, że „jestem wolnym człowiekiem, kiedy nie muszę czegoś robić i w jakiś sposób się zachowywać"

 • Wolność nie jest jednak wartością absolutną. Zawsze granicą wolność jest wolność drugiego człowieka. Nie ma wolności bez odpowiedzialności

 • Według nas granicą wolności słowa, wolności religijnej, wolności gospodarczej, czy nietykalności osobistej musi być empatyczne zrozumienie pierwszej zasady sprawiedliwości J. Rawlsa, że każda osoba winna mieć równe prawo do jak najszerszego całościowego systemu równych podstawowych wolności, dającego się pogodzić z podobnym systemem dla wszystkich

 • Nie istnieje dla nas wolność nie jest dana raz na zawsze. Dostęp do nowoczesnych technologii mają również rozliczne organy państwa, i to nie tylko organy ścigania, ale także m.in. Straż Graniczna czy Krajowa Administracja Skarbowa. Afera podsłuchowa, afera Getback, afera Amber Gold... Coraz częściej – i naiwnością byłoby zakładać, że ten trend się zatrzyma – nasze decyzje biznesowe, zeznania podatkowe, czy aktywność w mediach społecznościowych mogą podlegać współczesnym metodom formalnie legalnej inwigilacji. Tak dzisiaj upadają imperia

 • Bezpieczeństwo to dla nas minimalizacja zagrożeń wycieku danych z e-maili, to kontrola dostępu do e-dokumentów, zaawansowane szyfrowanie danych, zapory adresów IP i systemy wykrywania prób dostępu do baz danych. Niekiedy oceniamy jednak, że waga danego dokumentu czy informacji jest tak wielka, że nie wysyłamy ich w żadnej formie. Wtedy zawsze spotykamy się w kancelarii, która jest regularnie sprawdzana pod kątem bezpieczeństwa przez wykwalifikowane podmioty

 • Bezpieczeństwo to wreszcie przywilej tajemnicy zawodowej, tajemnicy obrończej, czy zobowiązanie do zachowania poufności nieograniczone w czasie, nie tylko prawników, ale i wszystkich współpracowników i personelu oraz od wszystkich osób zaangażowanych przez nas w świadczenie naszych usług

 • Jesteśmy kompetentni. Nie teoretyzujemy. Znamy prawo od strony praktycznej. Stałe i regularne podnoszenie kompetencji zawodowych to nasz świadomy wybór.

  Więcej
  CMS
 • Wolność jako wartość jest dla nas bezcenna. Zarówno ta „pozytywna” – „wolność do”, która przejawia się w przekonaniu, że „jestem wolnym człowiekiem, kiedy mogę coś zrobić i w jakiś sposób się zachować”, jak i ta „negatywna” – „wolność od”, która zasadza się na stwierdzeniu, że „jestem wolnym człowiekiem, kiedy nie muszę czegoś robić i w jakiś sposób się zachowywać”.

  Więcej
  CMS
 • Optymizm decyduje o tym, że jesteśmy latarnią, a nie krytykiem. Nie oceniamy. Nigdy nie patrzymy na błędy z oskarżeniem.
  Realizm to odpowiedzialność, szacunek do klientów i do samych siebie, które nie pozwalają nam zagwarantować wyniku sprawy. Charakter naszej pracy i zaufanie, którym obdarzają nas klienci powoduje, że zawsze przedstawiamy sprawy takimi, jak sami je oceniamy, ponieważ sens zaufania nie polega na składaniu obietnic bez pokrycia

  Więcej
  CMS
 • Innowacyjność to dla nas nowoczesne prowadzenie kancelarii przy użyciu narzędzi zastrzeżonych nie tak dawno jedynie dla nielicznych, międzynarodowych firm prawniczych.
  „Nie jestem królem waszych sumień” te słowa Zygmunta II Augusta są naszym drogowskazem.

  Więcej
  CMS