CMS

profesjonalizm i niezależność

Nasze wartości przybliżają czego nasi klienci, jak i my sami możemy i powinniśmy od siebie oczekiwać.
Dzięki tym wartościom jesteśmy pewni wartości porad i rekomendacji, których udzielamy klientom. I wiemy, że nasza praca ma kapitalny sens.
Jak my rozumiemy te wartości na co dzień?

 • Jesteśmy kompetentni. Nie teoretyzujemy. Znamy prawo od strony praktycznej. Stałe i regularne podnoszenie kompetencji zawodowych to nasz świadomy wybór

 • Nasze know-how to nasz największy atut. Nasze standardy wynikają z najlepszych praktyk dużych, międzynarodowych marek, gdzie zdobywaliśmy doświadczenie. Naszymi zawodowymi mentorami byli wybitni eksperci w swoich dziedzinach

 • Profesjonalizm to dla nas dbanie o interes klienta przy poszanowaniu przepisów prawa i wysokich standardów etyki zawodowej. Aby należycie zadbać o interes klienta, musimy mieć pewność, że klient obdarzy nas zaufaniem

 • Wierzymy, że jedynie utrzymanie niezależności pozwala na sformułowanie nieszablonowych propozycji rozwiązań problemów klienta w warunkach absolutnej poufności. Niezależność pozwala na uzyskanie od klienta informacji, których klient nie ujawniłby nikomu innemu. Wierzymy, że zasada poufności ma sens jedynie w warunkach zawodowej niezależności. W takich warunkach gwarancja poufności służy nie tylko interesowi klienta, ale również dobru wspólnemu

 • Nie odstępujemy od wierności naszym wartościom w celu zadowolenia klienta, sądu lub stron trzecich. Honor, uczciwość i prawość prawnika są nie tylko naszym obowiązkiem zawodowym, ale dobrze rozumianym przywilejem. Bez zachowania niezależności w naszej pracy byłyby to jedynie puste frazesy

 • Jesteśmy kompetentni. Nie teoretyzujemy. Znamy prawo od strony praktycznej. Stałe i regularne podnoszenie kompetencji zawodowych to nasz świadomy wybór.

  Więcej
  CMS
 • Wolność jako wartość jest dla nas bezcenna. Zarówno ta „pozytywna” – „wolność do”, która przejawia się w przekonaniu, że „jestem wolnym człowiekiem, kiedy mogę coś zrobić i w jakiś sposób się zachować”, jak i ta „negatywna” – „wolność od”, która zasadza się na stwierdzeniu, że „jestem wolnym człowiekiem, kiedy nie muszę czegoś robić i w jakiś sposób się zachowywać”.

  Więcej
  CMS
 • Optymizm decyduje o tym, że jesteśmy latarnią, a nie krytykiem. Nie oceniamy. Nigdy nie patrzymy na błędy z oskarżeniem.
  Realizm to odpowiedzialność, szacunek do klientów i do samych siebie, które nie pozwalają nam zagwarantować wyniku sprawy. Charakter naszej pracy i zaufanie, którym obdarzają nas klienci powoduje, że zawsze przedstawiamy sprawy takimi, jak sami je oceniamy, ponieważ sens zaufania nie polega na składaniu obietnic bez pokrycia

  Więcej
  CMS
 • Innowacyjność to dla nas nowoczesne prowadzenie kancelarii przy użyciu narzędzi zastrzeżonych nie tak dawno jedynie dla nielicznych, międzynarodowych firm prawniczych.
  „Nie jestem królem waszych sumień” te słowa Zygmunta II Augusta są naszym drogowskazem.

  Więcej
  CMS