CMS

tradycja i innowacyjność

Nasze wartości przybliżają czego nasi klienci, jak i my sami możemy i powinniśmy od siebie oczekiwać.
Dzięki tym wartościom jesteśmy pewni wartości porad i rekomendacji, których udzielamy klientom. I wiemy, że nasza praca ma kapitalny sens.
Jak my rozumiemy te wartości na co dzień?

 • Innowacyjność to dla nas nowoczesne prowadzenie kancelarii przy użyciu narzędzi zastrzeżonych nie tak dawno jedynie dla nielicznych, międzynarodowych firm prawniczych

 • Innowacyjność to komfort klienta. To pełna digitalizacja dokumentów. To dostęp do tych dokumentów 24 godziny na dobę. To spotkania w formie wideokonferencji za pośrednictwem renomowanej platformy umożliwiającej zaawansowany tryb kontroli dostępu do dokumentów, skuteczne szyfrowanie danych, czy system wykrywania prób dostępu do baz danych, z której korzystają także największe międzynarodowe korporacje

 • Innowacyjność to wygodne biuro, gdzie można w komfortowych warunkach spędzić, czas, otoczone zielenią i miejscem do spacerów, spotkań, w pobliżu którego można swobodnie i bez obaw znaleźć miejsce parkingowe

 • Innowacyjne rozwiązania to nie tylko technologie. Innowacyjnosc to otwarty umysł na multidyscyplinarne podejście do zawodu prawnika. To korzystanie z najnowszych narzędzi i pomocy do rozwoju umiejętności interpersonalnych, mierzących obecność 34 cech zwanych talentami. Talenty w naturalny sposób predysponują do określonego odbioru i przetwarzania rzeczywistości, a tym samym osiągnięć na konkretnych zawodowych polach

 • Wierzymy, że można łączyć nowoczesne, skuteczne rozwiązania z poszanowaniem dla tradycji i roli osób, dzięki którym możemy praktykować dzisiaj prawo w warunkach pokoju

 • Jeden z najbardziej wpływowych dzisiaj filozofów prawa R.Dworkin przekonująco wyjaśnia, że do prawa (jego instytucji) należy podchodzić jak do ponadczasowej powieści, do której każde pokolenie dodaje swój rozdział. Zgadzając się z tą konwencją szanujemy dorobek traktujemy tradycję jako ważny element naszej tożsamości.

 • „Nie jestem królem waszych sumień” te słowa Zygmunta II Augusta są naszym drogowskazem. Nic nie wyrazi bardziej obrazowo znaczenia wolności każdego człowieka do układania swojego życia według własnego światopoglądu niż cytowane słowa największego może w historii króla Polski w czasie, gdy przez Europę przechodziły krwawe potoki wojen religijnych, by wspomnieć noc św. Bartłomieja we Francji

 • Jesteśmy dumni, że będące częścią wspaniałego dziedzictwa polskiej kultury prawnej gwarancje wolności osobistej, majątkowej czy wyznaniowej stanowią ważny i niekwestionowany element cywilizacji zachodniej. Myśląc o tradycji mamy na myśli pochodzącą z XV stulecia zasadę Neminem captivabimus nisi iure victum – Nikogo nie uwięzimy bez wyroku sądowego ujętą w ramy prawne przywileju jedlneńskiego z 1430 r.. Mamy na mysli przywilej czerwiński z 1422 r. chroniący wolność majątkową, czy gwarantujący tolerancję religijną akt konfederacji warszawskiej z 1573 r., w której pisano „dla różnej wiary i odmiany w Kościelech krwie nie przelewać”. Do tych wartości odwołujemy się w codziennej pracy. W nich doszukujemy się źródeł naszej tożsamości

 • Jesteśmy kompetentni. Nie teoretyzujemy. Znamy prawo od strony praktycznej. Stałe i regularne podnoszenie kompetencji zawodowych to nasz świadomy wybór.

  Więcej
  CMS
 • Wolność jako wartość jest dla nas bezcenna. Zarówno ta „pozytywna” – „wolność do”, która przejawia się w przekonaniu, że „jestem wolnym człowiekiem, kiedy mogę coś zrobić i w jakiś sposób się zachować”, jak i ta „negatywna” – „wolność od”, która zasadza się na stwierdzeniu, że „jestem wolnym człowiekiem, kiedy nie muszę czegoś robić i w jakiś sposób się zachowywać”.

  Więcej
  CMS
 • Optymizm decyduje o tym, że jesteśmy latarnią, a nie krytykiem. Nie oceniamy. Nigdy nie patrzymy na błędy z oskarżeniem.
  Realizm to odpowiedzialność, szacunek do klientów i do samych siebie, które nie pozwalają nam zagwarantować wyniku sprawy. Charakter naszej pracy i zaufanie, którym obdarzają nas klienci powoduje, że zawsze przedstawiamy sprawy takimi, jak sami je oceniamy, ponieważ sens zaufania nie polega na składaniu obietnic bez pokrycia

  Więcej
  CMS
 • Innowacyjność to dla nas nowoczesne prowadzenie kancelarii przy użyciu narzędzi zastrzeżonych nie tak dawno jedynie dla nielicznych, międzynarodowych firm prawniczych.
  „Nie jestem królem waszych sumień” te słowa Zygmunta II Augusta są naszym drogowskazem.

  Więcej
  CMS